SE APROPIE ALEGERILE. Taranistii nu-si identifica propriul partid dupa Milut sau Pavelescu. Deci...CONGRES! Pe cine punem in loc?

luni, 7 septembrie 2009

via NapocaNews by NapocaNews on 9/7/09

Urmare a gravelor abateri disciplinare comise de domnul Marian Petre Miluţ, Comitetul Naţional de Conducere al PNŢCD, convocat statutar, a Hotărât sesizarea Juriului de Onoare, Disciplină şi Arbitraj, propunându-se excluderea acestuia din partid, potrivit prevederilor articolului 12, litera f din Statutul PNŢCD.

Prin sesizarea înaintată la Juriul de Onoare, Disciplină şi Arbitraj de către membrii Comitetului Naţional de Conducere din PNŢCD, s-a solicitat excluderea domnului Marian Petre Miluţ din PNŢCD. În susţinerea cererii se invocă abateri grave disciplinare comise de către domnul Marian Petre Miluţ în calitate de pretins preşedinte al PNŢCD, constând în principal în următoarele pe care le evidenţiem rezumativ:

1. Îndepărtarea personalităţilor PNŢCD din funcţiile deţinute din BNC, CNC şi din fruntea organizaţiilor teritoriale. (l. in extenso din sesizare). Apelurile împotriva hotărârilor de îndepărtare din funcţii au fost admise de Juriul de Onoare, Disciplină şi Arbitraj, anulându-se astfel de măsuri abuzive şi arbitrare.

2. Hotărâri abuzive de desfiinţare a Juriului de Onoare, Disciplină şi Arbitraj drept act de răzbunare ca urmare a hotărârilor de anulare a îndepărtărilor din funcţiile de conducere BNC, CNC şi din fruntea unor organizaţii teritoriale. Hotărârea de desfiinţare a Juriului de Onoare, Disciplină şi Arbitraj este contrară prevederilor Statutului, care statuează clar că alegerea acestui organ se face de către Congresul Partidului (punctul 2 din sesizare).
3. Abateri disciplinare săvârşite în legătură cu desfăşurarea Congresului Extraordinar din 24 august 2008 convocat în mod statutar de către organizaţiile teritoriale ale partidului. În mod abuziv, domnul Marian Petre Miluţ, fost preşedinte în acea perioadă, a refuzat organizarea Congresului Extraordinar deşi statutar convocat şi totodată a boicotat Congresul prin neparticipare (punctul 3 in extenso).

4. Creare de foruri naţionale de conducere ale partidului nestatutare, respectiv BNC şi CNC alcătuite din persoanelipsite de calitate de membru al partidului. Aceste aşa-zise foruri naţionale de conducere adoptă hotărâri lipsite de orice temei statutar şi legal, fiind prezentate în mod abuziv ca acte oficiale în cadrul partidului şi în afara acestuia (punctul 4 din sesizare in extenso).

5. Abateri disciplinare grave săvârşite împotriva unităţii PNŢCD, constând în acţiuni de provocare, menţinere şi promovare a sciziunii în partid prin incitarea conducerilor organizaţiilor teritoriale care nu au participat la Congresul Extraordinar, prin numirea altor persoane în funcţiile de conducere în locul celor care au participat la Congres, în multe cazuri nefiind nici membrii PNŢCD. Alte acţiuni care au provocatsciziune în partid sunt: numirile de Preşedinţi interimari la unele organizaţii teritoriale; Comunicate şi hotărâri luate la nivel central, de organe nestatutar alcătuite, împotriva voinţei majoritare chiar din cadrul acestor organe; ameninţări grave la adresa consilierilor locali şi judeţeni care şi-au manifestat deyaprobarea faţă de activitatea domnului Marian Petre Miluţ (punctul 5 din sesizare in extenso).

6. Prin acţiunile întreprinse de domnul Marian Petre Miluţ, PNŢCD a fost împiedicat să participe în nume propriu la Alegerile parlamentare din noiembrie 2008 (punctul 6 din sesizare in extenso).

Văzând cele de mai sus, Completul constată că domnul Marian Petre Miluţ a săvâşit grave abateri disciplinare potrivit prevederilor statutului PNŢCD şi Legii partidelor politice, motiv pentru care urmează să fie sancţionat cu excluderea din partid, potrivit articolului 21, litera f.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu